Cognitie na TAVI

Michiel Voskuil (UMCU) beschrijft in zijn commentaar dat de exacte effecten van TAVI op de cognitieve functie tot nu toe niet systematisch zijn onderzocht. Als gevolg van embolisatie van deeltjes kunnen de hersenen beschadigd worden, maar TAVI kan theoretisch ook positieve effecten hebben op de cognitie als gevolg van een toename van de cerebrale bloedstroom na een TAVI.

Lees hier het volledige commentaar: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01821-z

Lees hier meer over de studie die dit gaat onderzoeken in het designpaper over de CAPITA-studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01826-8