NHJ-Nieuws

Zoektocht naar het onbekende

Joris de Groot (AmsterdamUMC) onderschrijft in zijn commentaar op het artikel van Lisa Verheugl (UMC Utrecht) het belang van registratie van gevallen van idiopathisch ventrikelfibrilleren. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In dit nummer onder andere een vergelijking van het cardiovasculaire risicoprofiel en de klinische uitkomsten na PCI van etnische minderheden ten opzichte van West Europese patiënten. Lees meer »

Vruchtbaar herstel

Anna van Veelen (Amsterdam UMC) beschrijft in haar casus een 44-jarige vrouw die door onbekende oorzaak van de trap was gevallen. Tijdens de ABCDE-behandeling waren de luchtwegen en ademhaling stabiel zonder ondersteuning. Lees meer »

Versterking door samenwerking

Pim van der Harst (Editor-in-Chief, UMCU) benadrukt in zijn editorial dat het belangrijk is dat NHJ zich aanpast aan het veranderende landschap van de cardiologie. Om de diversiteit van de cardiologie beter weer te geven hebben we onze redactieraad ingedeeld in expertises. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen over: aanbevelingen voor patiënten met niet-ischemische cardiomyopathie, beoordeling van patiënten met niet-ischemische cardiomyopathie Lees meer »

Opsporen van klinisch AF in kwetsbare ouderen

Lenneart Zwart (Dijklander Ziekenhuis, Hoorn) en collega’s beschrijven in hun artikel dat de GERAF-studie zich richt op screening van oudere patiënten op klinisch atriumfibrilleren en evaluatie van behandeling met orale anticoagulantia. Lees meer »

Reusachtig sacculair aneurysma?

Gijs van Steenbergen (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) beschrijft in zijn casus een 81-jarige vrouw zonder significante cardiovasculaire voorgeschiedenis. Zij kreeg progressieve, niet inspanningsgebonden pijn op de borst. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie drie artikelen over atriumfibrilleren (AF). Tijdige detectie en behandeling van AF, inclusief adequaat beheer van onderliggende (cardiovasculaire) risicofactoren zijn belangrijk voor het terugdringen van de ziektelast die gerelateerd is aan deze steeds vaker voorkomende ritmestoornis. Lees meer »

ECPR: verbeterde overleving?

Samir Ali (Erasmus MC, Rotterdam) en collega’s beschrijven in hun artikel dat hoewel de overlevingspercentages voor een hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) zijn verbeterd, de prognose voor refractaire OHCA slecht blijft. Lees meer »

Meer dialoog onder onze lezers!

In dit nummer van NHJ introduceren we een (nieuwe) aangepaste categorie, ‘Brieven aan de redactie’, om een dynamische dialoog onder onze lezers te bevorderen. Kritische bijdragen van maximaal 175 woorden worden aangemoedigd om een gerichte discussie te stimuleren en bij te dragen aan de voortdurende verbetering van kennis. Lees meer »

Patiënten en beleidsmakers samen aan zet

Maryam Kavousi en Bigina Ginos (beiden Erasmus MC, Rotterdam) beschrijven in het hun commentaar dat uit Nederlands onderzoek blijkt dat patiënten met een lagere sociaaleconomische status (SES) vaker een invasieve behandeling nodig hebben na een hartaanval, mogelijk als gevolg van hogere cardiovasculaire risicofactoren. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen die allemaal afwijken van het traditionele RCT-paradigma, die gezamenlijk bijdragen aan een breder begrip van cardiovasculaire zorg. Lees meer »

Hartstilstand: prioriteit in besluitvorming

Arnoud van ’t Hof (MUMC, Maastricht) beschrijft in zijn commentaar dat snelle besluitvorming cruciaal is om verslechtering van orgaanfunctie en kwaliteit van leven te voorkomen. Ondanks variabiliteit in symptoompresentatie en diagnostische nauwkeurigheid is snelle PCI essentieel voor optimale uitkomsten bij STEMI na een hartstilstand. Lees meer »

Een solo of een duet?

Een 35-jarige atleet zonder relevante medische voorgeschiedenis werd doorverwezen naar het lab voor elektrofysiologie vanwege door inspanning veroorzaakte hartkloppingen. Vanwege de invaliderende klachten moest de patiënt stoppen met zijn marathontraining Lees meer »