NHJ-Nieuws

Nieuwe Editor-in-Chief

Pim van der Harst (UMC Utrecht) is in januari gestart als Editor in Chief. NHJ blijft een wetenschappelijk tijdschrift, met ambities en daarbij ook meer structureel aandacht aan onderwerpen die belangrijk zijn voor de Nederlandse cardioloog: Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen over: cardiovasculaire en bloedingsrisico’s bij oudere NSTEMI-patiënten in Nederland en worden nieuwe Nederlandse ervaringen gedeeld met de implementatie van een cardiologisch-geriatrische co-managementafdeling voor patiënten van 85 jaar en ouder. Lees meer »

Geriatrie in uw achtertuin?

Martin Hemels (Rijnstate / Radboudumc) en internist/geriater Gerard Blauw (Haaglanden / LUMC) beschrijven in hun commentaar dat samenwerking in een multidisciplinaire aanpak leidt tot het realiseren van betere kwaliteit van leven. Lees meer »

Een spelletje ‘Jass’

Een 86-jarige man met een medische voorgeschiedenis van atriumfibrilleren en een niet-obstructieve coronaire hartziekte kreeg pijn op de borst na een spelletje Jas. Wat is uw diagnose? Lees meer »

Een zeldzame oorzaak van angina pectoris

Jules Olsthoorn (Catharina ziekenhuis, Eindhoven) beschrijft in zijn casus een zeldzame oorzaak van angina pectoris. Bij patiënten die worden doorverwezen voor een operatie is atherosclerose niet beperkt tot de kransslagaders en vaak algemeen in het vaatstelsel. Lees meer »

Preventie is de beste interventie

Met trots presenteren guest editors Ruud Spee en Hareld Kemps (beiden Máxima MC) het januarinummer van het NHJ met als thema nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie en hartrevalidatie. Lees meer »

Leeftijd is slechts een getal

Prof. Fabrice Martens (Amsterdam UMC) beschrijft in zijn commentaar op het artikel van Van Trier et al. dat leeftijd op zichzelf geen reden kan zijn om van adequate cardiovasculair risicomanagement af te zien gezien de bewezen voordelen Lees meer »

Tijd voor een nieuw paradigma?

Joyce Heutinck (RadboudUMC) beschrijft een actueel overzicht de onderliggende fysiologische mechanismen die tot de gunstige effecten van fysieke training leiden bij patiënten met stabiele angina pectoris Lees meer »

Percutane aortaklepimplantatie: waar gaan we heen?

Guest editors Ronak Delewi (Amsterdam UMC) en Michiel Voskuil (UMC Utrecht) brengen de special TAVI onder de aandacht: ‘Deze special gaat over onderwerpen die de onderzoekswereld van de percutane aortaklepimplantatie (TAVI) voor de behandeling van ernstige symptomatische aortaklepstenose anno 2023 bezig houd Lees meer »

Cognitie na TAVI

Michiel Voskuil (UMCU) beschrijft in zijn commentaar dat de exacte effecten van TAVI op de cognitieve functie tot nu toe niet systematisch zijn onderzocht Lees meer »

Is flow het antwoord?

Deputy Editor Peter Damman (Radboudumc): ‘In deze nieuwsbrief van het Netherlands Heart Journal brengen we graag de publicatie van Valerie Stegeman et al. (Amsterdam UMC) onder de aandacht. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ | ESC supplement

In dit nummer artikelen over: werking clopidogrel bij ad-hoc PCI, iFR/FFR discordantie, inspanningsonderzoek bij overlevers cardiac arrest. Als bijlage bij de printeditie het jaarlijkse ESC-supplement met daarin verslagen van alle hot line sessie welke gepresenteerd zijn tijdens het ESC-congres in Amsterdam. Lees meer »

How aggressive should we be?

AIOS en promovendus Abi Selvarajah en interventiecardioloog Rik Hermanides (beiden Isala, Zwolle) beschrijven in hun commentaar een toename in de afgelopen tien jaar in de toepassing van ad-hoc PCI bij patiënten met stabiele CAD. Lees meer »