Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen over: aanbevelingen voor patiënten met niet-ischemische cardiomyopathie, beoordeling van patiënten met niet-ischemische cardiomyopathie, opzet van een Nederlandse multicentrische studie naar opportunistische screening van geriatrische patiënten op boezemfibrilleren met behulp van een PPG smartphone App 4, effecten van een stapsgewijze gestructureerde LDL-C verlagingsstrategie bij patiënten na acuut coronair syndroom en onverwachte hiaten in de kennis van Familiaire Hypercholesterolemie bij Nederlandse huisartsen.

Lees hier de volledige editie: https://link.springer.com/journal/12471/volumes-and-issues/32-5