NHJ-Nieuws

Is flow het antwoord?

Deputy Editor Peter Damman (Radboudumc): ‘In deze nieuwsbrief van het Netherlands Heart Journal brengen we graag de publicatie van Valerie Stegeman et al. (Amsterdam UMC) onder de aandacht. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ | ESC supplement

In dit nummer artikelen over: werking clopidogrel bij ad-hoc PCI, iFR/FFR discordantie, inspanningsonderzoek bij overlevers cardiac arrest. Als bijlage bij de printeditie het jaarlijkse ESC-supplement met daarin verslagen van alle hot line sessie welke gepresenteerd zijn tijdens het ESC-congres in Amsterdam. Lees meer »

How aggressive should we be?

AIOS en promovendus Abi Selvarajah en interventiecardioloog Rik Hermanides (beiden Isala, Zwolle) beschrijven in hun commentaar een toename in de afgelopen tien jaar in de toepassing van ad-hoc PCI bij patiënten met stabiele CAD. Lees meer »

Juniorkamer NVVC | Onzekere tijden voor jonge cardiologen

Nieuwe inzichten in de arbeidsmarkt benadrukken het feit dat tijdelijke functies nog steeds gebruikelijk zijn. Dit kan een zware belasting vormen voor jonge cardiologen, vanwege financiële en geografische onzekerheid in een vaak belangrijke en drukke fase in hun persoonlijke leven. Lees meer »

Essentiële trombocytose niet zeldzaam?

Deputy Editor Maryam Kavousi (Erasmus MC, Rotterdam): ‘In deze nieuwsbrief van het Netherlands Heart Journal brengen we graag de publicatie van Remco Kuipers onder de aandacht. Ondanks het feit dat essentiële trombocytose een zeldzame hematologische maligniteit is, is het een relevant onderwerp voor de cardiologische praktijk omdat de prevalentie veel hoger is onder patiënten die zich presenteren met trombotische of hemorragische gebeurtenissen. Lees meer »

How to ‘plug’ the hole?

Robbert de Winter (Hartcentrum, Amsterdam UMC) beschrijft de rationale achter percutaan sluiten van een pseudoaneurysma. Na een chirurgische ingreep aan de thoracale aorta kan in zeldzame gevallen een pseudo-aneurysma ontstaan, bijvoorbeeld op de naad van een Bentall-buis, of op de insteekplaats van de aorta-canule na een operatie met gebruik van de hart-long machine. Lees meer »

Rhythm Puzzle | Terugkerende syncope

Een 81-jarige man kwam naar de spoedeisende hulp met terugkerende syncope. Twee weken daarvoor had hij een succesvolle electieve cardioversie ondergaan voor atriumflutter en werd zijn medicatie gewijzigd van bisoprolol 2,5 mg eenmaal daags naar sotalol 80 mg driemaal daags. Lees meer »

Heart Beat | Cardiogene shock

Een 32-jarige zwangere vrouw werd opgenomen met een placenta-abruptie en er werd een keizersnede uitgevoerd. Er volgde een postpartumbloeding die werd behandeld met oxytocine, methylergometrine en sulprostone. Lees meer »

Ready for prime time?

Niels van der Sangen en José Henriques (Amsterdam UMC) benadrukken de potentie van data uit de NHR kwaliteitsregistraties, mits deze gekoppeld kunnen worden aan data over medicatiegebruik en een bredere scala gezondheidsuitkomsten dan nu mogelijk is. Dit schrijven zij in hun commentaar op het artikel van Saskia Houterman, et al. Lees meer »