Essentiële trombocytose niet zeldzaam?

Deputy Editor Maryam Kavousi (Erasmus MC, Rotterdam): ‘In deze nieuwsbrief van het Netherlands Heart Journal brengen we graag de publicatie van Remco Kuipers onder de aandacht. Ondanks het feit dat essentiële trombocytose een zeldzame hematologische maligniteit is, is het een relevant onderwerp voor de cardiologische praktijk omdat de prevalentie veel hoger is onder patiënten die zich presenteren met trombotische of hemorragische gebeurtenissen.

De reviewpaper van Kuipers en collega’s geeft een overzicht van de epidemiologie en klinische kenmerken van essentiële trombocytose die van belang zijn voor de cardioloog. Het benadrukt ook het belang van een multidisciplinaire aanpak voor het beheer van essentiële trombocytose om optimale resultaten voor de patiënt te bereiken’.

Lees hier het artikel van Remco Kuipers, et al.: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01757-4