Pim van der Harst hoofdredacteur NHJ

Pim van der Harst (UMCU) zal met ingang van januari 2024 de rol van Jan Piek overnemen als hoofdredacteur NHJ.

Jan Piek neemt na 7 jaar afscheid als hoofdredacteur. Wij bedanken Jan voor zijn inzet voor het tijdschrift.

NHJ maakt zich op voor een nieuwe toekomst. Alle Nederlandse cardiologen actief betrekken bij de inhoud door wetenschap, vakinhoud en verenigings-context nog beter voor het voetlicht te brengen.