How aggressive should we be?

AIOS en promovendus Abi Selvarajah en interventiecardioloog Rik Hermanides (beiden Isala, Zwolle) beschrijven in hun commentaar een toename in de afgelopen tien jaar in de toepassing van ad-hoc PCI bij patiënten met stabiele CAD.
De selectie van het meest geschikte antitrombotische regime voor patiënten met stabiele CAD die ad-hoc PCI ondergaan, blijft echter een onderwerp waarover geen duidelijke consensus bestaat. De ESC-richtlijnen bevelen de toediening van aspirine in combinatie met clopidogrel aan voor electieve PCI, maar specificeren geen geoptimaliseerde strategie voor ad-hoc PCI.

Habibi et al. hadden tot doel de veiligheid en werkzaamheid te evalueren van een tirofiban-strategie gevolgd door clopidogrel bij clopidogrel-naïeve patiënten die ad-hoc PCI ondergaan. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat deze aanpak een veilige en effectieve strategie kan zijn. Het commentaar gaat dieper in op de overwegingen rondom deze strategie en de optimale antitrombotische aanpak bij ad-hoc PCI in het algemeen.’

Lees hier het commentaar van Rik Hermanides en Abi Selvarajah: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01825-9

Lees hier het artikel van Zarina Habibi et al.: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01810-2