NHJ-Nieuws

Patiënten en beleidsmakers samen aan zet

Maryam Kavousi en Bigina Ginos (beiden Erasmus MC, Rotterdam) beschrijven in het hun commentaar dat uit Nederlands onderzoek blijkt dat patiënten met een lagere sociaaleconomische status (SES) vaker een invasieve behandeling nodig hebben na een hartaanval, mogelijk als gevolg van hogere cardiovasculaire risicofactoren. Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen die allemaal afwijken van het traditionele RCT-paradigma, die gezamenlijk bijdragen aan een breder begrip van cardiovasculaire zorg. Lees meer »

Hartstilstand: prioriteit in besluitvorming

Arnoud van ’t Hof (MUMC, Maastricht) beschrijft in zijn commentaar dat snelle besluitvorming cruciaal is om verslechtering van orgaanfunctie en kwaliteit van leven te voorkomen. Ondanks variabiliteit in symptoompresentatie en diagnostische nauwkeurigheid is snelle PCI essentieel voor optimale uitkomsten bij STEMI na een hartstilstand. Lees meer »

Een solo of een duet?

Een 35-jarige atleet zonder relevante medische voorgeschiedenis werd doorverwezen naar het lab voor elektrofysiologie vanwege door inspanning veroorzaakte hartkloppingen. Vanwege de invaliderende klachten moest de patiënt stoppen met zijn marathontraining Lees meer »

Nieuwe Editor-in-Chief

Pim van der Harst (UMC Utrecht) is in januari gestart als Editor in Chief. NHJ blijft een wetenschappelijk tijdschrift, met ambities en daarbij ook meer structureel aandacht aan onderwerpen die belangrijk zijn voor de Nederlandse cardioloog: Lees meer »

Nieuwste editie NHJ

In deze editie artikelen over: cardiovasculaire en bloedingsrisico’s bij oudere NSTEMI-patiënten in Nederland en worden nieuwe Nederlandse ervaringen gedeeld met de implementatie van een cardiologisch-geriatrische co-managementafdeling voor patiënten van 85 jaar en ouder. Lees meer »

Geriatrie in uw achtertuin?

Martin Hemels (Rijnstate / Radboudumc) en internist/geriater Gerard Blauw (Haaglanden / LUMC) beschrijven in hun commentaar dat samenwerking in een multidisciplinaire aanpak leidt tot het realiseren van betere kwaliteit van leven. Lees meer »

Een spelletje ‘Jass’

Een 86-jarige man met een medische voorgeschiedenis van atriumfibrilleren en een niet-obstructieve coronaire hartziekte kreeg pijn op de borst na een spelletje Jas. Wat is uw diagnose? Lees meer »

Een zeldzame oorzaak van angina pectoris

Jules Olsthoorn (Catharina ziekenhuis, Eindhoven) beschrijft in zijn casus een zeldzame oorzaak van angina pectoris. Bij patiënten die worden doorverwezen voor een operatie is atherosclerose niet beperkt tot de kransslagaders en vaak algemeen in het vaatstelsel. Lees meer »

Preventie is de beste interventie

Met trots presenteren guest editors Ruud Spee en Hareld Kemps (beiden Máxima MC) het januarinummer van het NHJ met als thema nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie en hartrevalidatie. Lees meer »

Leeftijd is slechts een getal

Prof. Fabrice Martens (Amsterdam UMC) beschrijft in zijn commentaar op het artikel van Van Trier et al. dat leeftijd op zichzelf geen reden kan zijn om van adequate cardiovasculair risicomanagement af te zien gezien de bewezen voordelen Lees meer »

Tijd voor een nieuw paradigma?

Joyce Heutinck (RadboudUMC) beschrijft een actueel overzicht de onderliggende fysiologische mechanismen die tot de gunstige effecten van fysieke training leiden bij patiënten met stabiele angina pectoris Lees meer »

Percutane aortaklepimplantatie: waar gaan we heen?

Guest editors Ronak Delewi (Amsterdam UMC) en Michiel Voskuil (UMC Utrecht) brengen de special TAVI onder de aandacht: ‘Deze special gaat over onderwerpen die de onderzoekswereld van de percutane aortaklepimplantatie (TAVI) voor de behandeling van ernstige symptomatische aortaklepstenose anno 2023 bezig houd Lees meer »

Cognitie na TAVI

Michiel Voskuil (UMCU) beschrijft in zijn commentaar dat de exacte effecten van TAVI op de cognitieve functie tot nu toe niet systematisch zijn onderzocht Lees meer »