Patiënten en beleidsmakers samen aan zet

Maryam Kavousi en Bigina Ginos (beiden Erasmus MC, Rotterdam) beschrijven in het hun commentaar dat uit Nederlands onderzoek blijkt dat patiënten met een lagere sociaaleconomische status (SES) vaker een invasieve behandeling nodig hebben na een hartaanval, mogelijk als gevolg van hogere cardiovasculaire risicofactoren. Desondanks hielden minder patiënten met een hoge SES-status zich aan de optimale medicatiebehandeling. De bevindingen benadrukken de noodzaak van strategieën om de medicatietrouw na een hartinfarct te verbeteren in alle SES-groepen.

Lees hier het editor’s comment: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-024-01857-9

Lees hier het artikel van Alexander Hilt: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01813-z