Opsporen van klinisch AF in kwetsbare ouderen

Lenneart Zwart (Dijklander Ziekenhuis, Hoorn) en collega’s beschrijven in hun artikel dat de GERAF-studie zich richt op screening van oudere patiënten op klinisch atriumfibrilleren en evaluatie van behandeling met orale anticoagulantia.

Patiënten worden geïncludeerd via de poliklinieken Geriatrie van het Albert Schweitzer, Dijklander, Noordwest, Meander MC, OLVG en het Rijnstate. Het cohort zal voornamelijk bestaan uit kwetsbare ouderen met multimorbiditeit. Ouderen die we in de dagelijkse praktijk steeds vaker zien, maar ondervertegenwoordigd zijn in de gerandomiseerde studies. Als primaire uitkomsten wordt de toepasbaarheid en diagnostic yield van herhaaldelijk single-time-point AF-screening met behulp van een eHealth smartphone (PPG-) applicatie onderzocht én tevens de meerwaarde van biomarkers gebaseerde bloedingsrisico scores in deze geriatrische populatie.

Lees hier het volledige artikel: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-024-01868-6