Geriatrie in uw achtertuin?

Martin Hemels (Rijnstate / Radboudumc) en internist/geriater Gerard Blauw (Haaglanden / LUMC) beschrijven in hun commentaar dat samenwerking in een multidisciplinaire aanpak leidt tot het realiseren van betere kwaliteit van leven.

Om ziekenhuisopnames te voorkomen, moet de belangrijkste focus voor de toekomst liggen op het identificeren van kwetsbare oudere patiënten in de gemeenschap of in een poliklinische setting, zodat we preventieve maatregelen in een vroeg stadium kunnen toepassen.
Uiteindelijk is daarnaast meer aandacht voor informele zorg en familiezorg onontbeerlijk, onder andere leidend tot zorg gesitueerd in de eigen achtertuin.

Lees hier het volledige commentaar: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01841-9

Lees hier het artikel van Renee Raaijman: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01806-y