Hartstilstand: prioriteit in besluitvorming

Arnoud van ’t Hof (MUMC, Maastricht) beschrijft in zijn commentaar dat snelle besluitvorming cruciaal is om verslechtering van orgaanfunctie en kwaliteit van leven te voorkomen. Ondanks variabiliteit in symptoompresentatie en diagnostische nauwkeurigheid is snelle PCI essentieel voor optimale uitkomsten bij STEMI na een hartstilstand. Recente studies benadrukken het belang van uitsluiten van ernstige hersenbloeding vóór coronaire interventie, met overwegingen voor mogelijke vertraging in behandeling.

Echter, bewijs suggereert dat de voordelen van onmiddellijke behandeling de risico’s van vertraging in de meeste gevallen overtreffen, met name bij OHCA met STEMI en licht hersentrauma. Daarom lijkt het prioriteren van tijdige interventie, behalve in gevallen met duidelijke contra-indicaties, optimaal voor het verbeteren van de patiëntresultaten in acute zorginstellingen.

Lees hier het volledige commentaar van Arnoud van ’t Hof: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-024-01856-w