Nieuwste editie NHJ

In deze editie drie artikelen over atriumfibrilleren (AF). Tijdige detectie en behandeling van AF, inclusief adequaat beheer van onderliggende (cardiovasculaire) risicofactoren zijn belangrijk voor het terugdringen van de ziektelast die gerelateerd is aan deze steeds vaker voorkomende ritmestoornis.
Het is echter essentieel om te beseffen dat er verschillende soorten AF bestaan met heterogeniteit in predisponerende atriale cardiomyopathie en stressfactoren. Daarom kunnen behandelingsbenaderingen verschillen van patiënt tot patiënt in specifieke situaties, en is er ook ruimte voor verbetering door resterende hiaten in de kennis.

Lees hier de volledige editie: https://link.springer.com/journal/12471/volumes-and-issues/32-4