How to ‘plug’ the hole?

Robbert de Winter (Hartcentrum, Amsterdam UMC) beschrijft de rationale achter percutaan sluiten van een pseudoaneurysma. Na een chirurgische ingreep aan de thoracale aorta kan in zeldzame gevallen een pseudo-aneurysma ontstaan, bijvoorbeeld op de naad van een Bentall-buis, of op de insteekplaats van de aorta-canule na een operatie met gebruik van de hart-long machine.

De Winter schrijft dit in zijn commentaar op het artikel van Romy Hegeman (St. Antonius Ziekenhuis). Soms hebben patiënten klachten, soms is het een toevalsbevinding bij vervolg-beeldvorming. Wat in zo’n geval te doen?

Lees hier het commentaar van Robbert de Winter: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01818-8

Het artikel van Hegeman et al. illustreert de waarde van driedimensionale beeld-reconstructie bij de voorbereiding van een percutane sluiting van het post-chirurgische pseudoaneurysma van de thoracale aorta en de keuze van het device waarmee te sluiten.

Lees hier het artikel van Romy Hegeman et al.: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01784-1