Zoektocht naar het onbekende

Joris de Groot (Amsterdam UMC) onderschrijft in zijn commentaar op het artikel van Lisa Verheul (UMC Utrecht) het belang van registratie van gevallen van idiopathisch ventrikelfibrilleren. Juist het bundelen van onverklaarde gevallen van ventrikelfibrilleren kan leiden tot betere fenotypering, en onderzoek naar het aritmogene substraat, zodat in de toekomst de diagnostiek verder verfijnd kan worden.

Lees hier het commentaar van Joris de Groot: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-024-01874-8

Lees hier het artikel van Verheul en collega’s: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-024-01870-y