Rhythm Puzzle | Terugkerende syncope

Een 81-jarige man kwam naar de spoedeisende hulp met terugkerende syncope. Twee weken daarvoor had hij een succesvolle electieve cardioversie ondergaan voor atriumflutter en werd zijn medicatie gewijzigd van bisoprolol 2,5 mg eenmaal daags naar sotalol 80 mg driemaal daags.

Wat is uw diagnose en hoe verklaart u de terugkerende syncope van deze patiënt?

Lees hier casusbeschrijving: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01778-z

Het juiste antwoord leest u hier: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01779-y