Ritmestoornissen steeds vaker vastgesteld met ‘wearables’

Editor-in-Chief Jan Piek: ‘In deze eerste nieuwsbrief van de Netherlands Heart Journal brengen wij graag nieuwe publicaties onder de aandacht. Cardiale ritmestoornissen worden toenemend vastgesteld met zogenaamde “wearables”, die de patiënt zelf kan dragen of aansluiten. Een voorbeeld is de adequate beoordeling van de QT-tijd met 6-kanaals afleiding in het artikel van Bergeman et al. waardoor het veel gemakkelijker is om patiënten met nieuwe medicatie, die de OT-tijd kunnen beïnvloeden, te vervolgen in plaats van controle door herhaald poliklinisch bezoek. In het begeleidend editorial van de Groot en Harskamp worden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij deze nieuwe vorm van diagnostiek.’

Lees hier het artikel van Auke Bergeman et al.: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-022-01716-5

Lees hier het editorial van De Groot en Harskamp: https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-023-01804-0